AKTUALITY ŠKOLY

obrazek

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního a základního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) ve znění novely č. 20/2023 Sb.

Dětský den

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Přerušení provozu MŠ

1.6. Den dětí v MŠ - Hledání pokladů

1.6. Den dětí ve ŠD

2.6. Den dětí v ZŠ - zábavné dopoledne

5.6. ABAKU - Praha

5.6. Zápis do MŠ a ZŠ pro ukrajinské děti

6.6. Konzultační hodiny 15:00 - 17:00

6.6. Exkurze Olomouc – 7. ročník

6.6. Projektový den v 6. třídě Řecká mytologie - bohové

8.- 9. Sportovně turistický pobyt v Trojanovicích 9. ročník

9.-10.6. Exkurze Starý Jičín - 6. ročník

14.6. Exkurze Liští mlýn Frenštát pod Radhoštěm 1.-2. ročník

14.6. Divadlo Koloběžka - MŠ

16.6. Přírodovědný jarmark Olomouc 9.tř. dívky

20.6. Turnaj Vybíjená

20.6. Minizoo Skřipov - MŠ Hrabství

21.6.Lesní pedagogika- myslivecká chata 9. ročník

21.6. Přírodovědná vycházka na mysliveckou chatu – ŠD

22.6. Poslední zvonění - 9. roč.

23.6. Atletický trojboj 4. a 5. tříd

23.6. Společenský večer – 9. ročník

26.6. Dopravní hřiště - 1. stupeň

26.6. Výměna učebnic 2. st

27.6. Sportovní den

27.6. Vycházka na Mysliveckou chatu – MŠ

27. 6. Vrácení knih do školní knihovny

28.6. Výměna učebnic 1. st

28.6. Lesní pedagogika – myslivecká chata 8. třída

29.6. Lesní pedagogika - myslivecká chata 5. ročník

29.6. Příprava tělocvičny - 8.,9. ročník

29.6. Turistická vycházka do Žimrovice - 7. tř.

29.6. Turistická vycházka Honův mlýn – 3.,4. roč.

29.6. Úklid tříd, kabinetů

30. 6. Odevzdání pedagogická dokumentace

30. 6. Rozdání vysvědčení 1. – 8. roč.

30. 6. Slavnostní rozloučení se školou a rozdání vysvědčení žákům 9. r. – 9.00 hod.

Prezentace školy

Podpora polytechnického vzdělávání


Informace pro rodiče: