Aktuality základní školy

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Přerušení provozu MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku

30. 5. Finále Abaku Praha

31.5. Exkurze 3.,4. ročník – zámek Raduň, Planetárium, U6

31.5. Divadlo - Noc na Karlštejně ( 6. - 9. roč.)

31.5. Zdravá pětka 1. a 2. ročník

1.6. Den dětí v MŠ

1.6. Den dětí v ŠD

1.6. Recyklohraní 6.tř.

3.6. Den dětí v ZŠ

3.-4. 6. Spani ve školní družině (3.- 5. roč., noční prohlídka minizoo TODUŠ)

7.6. Konzultační hodiny 15:00-17:00

7.6. Projektový den AJ s rodilým mluvčím - 5. ročník

7.6. Návštěva předškoláků z MŠ Jakubčovicev 1. třídě

8.-9.6. Exkurze žáků 9. roč. Budišov nad Budišovkou

8.6. Projektový den AJ s rodilým mluvčím - 7 ročník

9.6.Čarujeme se zvířátky- vystoupení kouzelníka v MŠ

10.6. Exkurze Praha - 5. ročník

10.6. Exkurze Landek Ostrava 7.ročník

3.6. Exkurze Štramberk 1.,2. ročník

15.6. Návštěva muzea a knihovny v Bílovci - 2. ročník

16.6. Turistická vycházka dětí MŠ na rozhlednu v Jakubčovicích a návštěva MŠ v Jakubčovicích

17.6. Projektový den s JDH Hrabství

23.6 Výměna učebnic 1. stupeň

24.6. Soutěž ve skoku vysokém - O pohár starosty obce

24.6. Vrácení knih do knihovny

24.6. Společenský večer

27.6. Výlet 6. ročník

27.6. Lesní pedagogika 8.roč. – myslivecká chata

27.6. Lesní pedagogika 2.,3.,4. roční- Honův mlýn

28.6. Výměna učebnic - 2. stupeň

28.6. Dopravní hřiště

28.6. Turistická vycházka rozhledna Jakubčovice - ŠD

29.6. Pyžamový den

29.6. Poslední zvonění 9.ročníku

29.6. Rozloučení předškoláků s MŠ

30.6. Slavnostní ukončení školního roku - předávání vysvědčení 9. roč.

30.6. Předávání vysvědčení - 1. vyuč. hodinu,

31.3.-9.6. plavání 2.-5. ročník

Myslivecký kroužek

Prezentace školy

Video - Vánoční pozdrav žáků I. stupně 2021

Podzimní hrátky žáků 1. - 3. třídy

Podpora polytechnického vzdělávání

Informace pro rodiče:Úspěchy našich žáků

Vítězství v pořadu "Už tam budem?"

1. místo v soutěži Stavíš, stavím, stavíme s Merkurem 2018

3. místo v soutěži Bridge Builder Game

2. místo v soutěži Bricks Game 2017/2018

1. místo v soutěži Stavíš, stavím, stavíme s Merkurem 2017

3. místo v Soutěži technických dovednosti 2017

4. místo v okresním kole Soutěže v anglickém jazyce 2017

1. místo v soutěži Bricks Game 2016/2017

1. místo v Soutěži Den Finanční gramotnosti

Logická olympiáda

2. místo v soutěži Stavíš, stavím, stavíme s Merkurem 2016

1. a 7. místo v Okresním kole zeměpisné olympiády

1. místo ve hře Finanční svoboda

1. místo v soutěži "Vzhůru k výškám" a 4. místo v soutěži "Bridge Builder Game" na SPŠ stavební Opava