Aktuality základní školy

Vážení rodiče, v případě, že Vaše dítě onemocní a budete odebírat oběd ze školní jídelny, bude Vám oběd vydán do jednorázových nádob, ne do jídlonosičů. Děkujeme a pochopení.

INFORMACE MŠMT K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. A 29. LISTOPADU 2021

Třídní schůzky

Informace k screeningovému testování

5. 11. Krajské kolo logické olympiády

15.-19.11. Týden deskových her ve školní družině

16. 11. Členská schůze SRPDŠ

17. 11. Státní svátek

18. 11. Pasování prvňáčků na malé čtenáře

23. 11. Školní kolo v recitační soutěži

28. 11. Kulturní program k Rozsvěcování vánočního stromu v OC Breda Opava

Podzimní hrátky žáků 1. - 3. třídy

Podpora polytechnického vzdělávání

Prezentace školy

Informace pro rodiče:Úspěchy našich žáků

Vítězství v pořadu "Už tam budem?"

1. místo v soutěži Stavíš, stavím, stavíme s Merkurem 2018

3. místo v soutěži Bridge Builder Game

2. místo v soutěži Bricks Game 2017/2018

1. místo v soutěži Stavíš, stavím, stavíme s Merkurem 2017

3. místo v Soutěži technických dovednosti 2017

4. místo v okresním kole Soutěže v anglickém jazyce 2017

1. místo v soutěži Bricks Game 2016/2017

1. místo v Soutěži Den Finanční gramotnosti

Logická olympiáda

2. místo v soutěži Stavíš, stavím, stavíme s Merkurem 2016

1. a 7. místo v Okresním kole zeměpisné olympiády

1. místo ve hře Finanční svoboda

1. místo v soutěži "Vzhůru k výškám" a 4. místo v soutěži "Bridge Builder Game" na SPŠ stavební Opava