AKTUALITY ŠKOLY

obrazek

obrazek

obrazek hspace=

2.- 3. 12. Čertovské spaní s nadílkou ve ŠD

2.12. Rozsvícení vánočního stromu v Hrabství 17: 30 vystoupení dětského sboru

4.12. Vernisáž dětských výtvarných prací 14:00 – kostel ve Skřipově

4.12. Rozsvícení vánočního stromu ve Skřipově 15:30 vystoupení dětského sboru

6.12. Mikuláš v ZŠ

6.12. Andělsko - čertovské dopoledne v MŠ Skřipov

9.12. Generální zkouška na vystoupení

11.12. Vánoční jarmark 16:00 vystoupení dětí MŠ, 1. st. ,ZUŠ

12.-16.12. Křesťanské Vánoce - 1.- 5. roč.

13.12. Vánoční dílničky pro děti a maminky MŠ Skřipov - pečení perníčků

13.12. Projekt „Bez obalu “ - 8. ročník

14.12. Zdobení vánočního stromečku ve ŠD

19.12. Vánoční nadílka ve ŠD

20.12. Soutěž ve skoku vysokém „O pohár starosty obce“

21.12. Návštěva kina v Bílovci 1.-9. ročník pohádka Tajemství staré bambitky

22. 12. Třídní besídky po velké přestávce, úklid tříd (odpolední vyučování odpadá)

23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 Vánoční prázdniny - vyučování začne v úterý 3. 1. 2023 (MŠ zahájí provoz v pondělí 2. 1. 2023)

Lyžařský kurz

Prezentace školy

Podpora polytechnického vzdělávání


Informace pro rodiče: