AKTUALITY ŠKOLY

obrazek

obrazek

Výběrové řízení

27.2.- 3.3. Jarní prázdniny

6.3.-10.3. Lyžařský kurz 5.,7. roč.

13.3.-17.3. Ekologický pobyt na Sluňákově 4.ročník

15.3. Škola nanečisto od 16:00

17.3. Matematický klokan (2.-9. ročník)

17.3. Preventivní program Kyberšikana (5.-8. ročník)

18.3.Dětský maškarní ples v Hrabství

22.3. Škola nanečisto

22.3. Prevence kouření 6.,7. roč.

26.3. Smrtná neděle – vynášení Mařeny

29.3. Škola nanečisto

30.3. Plavání 2.-5. ročník

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/24

Lyžařský kurz

Prezentace školy

Podpora polytechnického vzdělávání


Informace pro rodiče: