EKOKODEX ŠKOLY

Třídíme odpad

Neplýtváme vodou

Šetříme energie

Využíváme dešťovou vodu

Staráme se o školní zahradu

Pečujeme o prostředí školy

Neničíme školní majetek

Pořádáme ekologické aktivity

Informujeme a motivujeme ostatní