Školní družina

Kontakt: 553 781 125, druzina@zsamsskripov.cz

Provoz školní družiny:

 • 6:00 - 7:45
 • 11:30 - 16:00

  Vychovatelky školní družiny

 • Kateřina Kies – vedoucí vychovatelka

 • obrazek

  Charakteristika ŠD Skřipov

  Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Tvoří pro děti přechod mezi výukou ve třídách a pobytem doma. Činnost školní družiny se uskutečňuje formami zájmového vzdělávání ( tematickou rekreační činností, pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, využitím otevřené nabídky spontánních činností). Pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity výchovy mimo vyučování (zájmové kroužky, ZUŠ). Školní družina má 2 oddělení, která jsou součástí budovy Základní školy, maximální kapacita je 60 dětí. S dětmi pracují 2 vychovatelky a 1 školní asistentka na zkrácený úvazek. Školní družina má ranní provoz od 6 hod. – 7:45 a odpolední provoz od 11:30 – 16 hod. Školní družina je určena žákům prvního stupně základní školy. Ke své práci využívá prostory školní družiny, učebnu 1. třídy, tělocvičnu, počítačovou učebnu, školní dílnu a školní zahradu. Nezapomínáme ani na pobyt na čerstvém vzduchu – vycházky do lesa a okolí školy, sport a hry v přírodě. Úhradu za ŠD provádějí rodiče 2 x ročně. Naše školní družina nabízí dětem možnost, jak vhodně a všestranně využít volné odpoledne, strávit čas se svými vrstevníky, naučit se žít v kolektivu a odnést si do života dovednosti, znalosti, ale i vzpomínky. Prostředí školní družiny je vyzdobeno výtvarnými pracemi dětí. Tvoříme z různých materiálů, využíváme možností netradičních technik. Naše výrobky zdobí každý rok velikonoční a vánoční výstavku v Jakubčovicích. Každoročně pořádáme akce pro děti – Halloween, Mikulášská a vánoční besídka, spaní v ŠD, šipkovaná s úkoly, výlety, návštěvu kina, dětský den a spoustu dalších aktivit.

  obrazek

  Aktuality školní družiny

 • Od příštího týdne mohou rodiče platit úplatu za školní družinu za 2. pololetí, 400 Kč, splatná do 15.2.2020. Informace sešit Družínek (číslo účtu a variabilní symbol viz. platba 1.pololetí)

 • Přerušní provozu školní družiny

 • Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání žáků ve školní družině

 • Vnitřní řád školní družiny

 • Sběr víček pro Tomáška

 • Řád školní družiny